Posted in ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ

Մաթեմատիկական հասկացությունների ուսուցումը խաղով

Խաղերի միջոցով ուսուցումը դառնում է  հետաքրքիր ու հաճելի,  սովորողների  մեջ առաջանում է եռանդուն աշխատանքային տրամադրություն, հաղթահարվում են ուսումնական նյութի յուրացման դժվարությունները:

Մաթեմատիկական հասկացությունների ուսուցումը խաղով