Posted in Առանց կարգի, Զատկի ծես. նախագիծ

Ածիկադիտարկում, ածիկաչափում

Զատկի ծես ուսումնական նախագծի շրջանակում սովորողների հետ ցանեցինք ածիկներ: Ածիկները ցանելուց հետո սկսեցինք հետևել ընթացքին  և նկատեցինք առաջին ծիլերը: Ամենաշուտը ոսպն ու ցորենը ծլեցին, իսկ լոբին այդպես էլ չծլեց: Ցանելուց 11 օր հետո չափեցինք մեր ածիկները և համեմատեցինք արդյունքները:

Տեսանյութ՝

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s