Posted in Հարսանեկան ծես

Ծիսական հարսանիք. ուսումնական նախագիծ

Նախագիծը՝ Իսկական հարսանիք. ազգային օպերա 2019

Ժամանակահատվածը՝ մայիսի 27-հունիսի 7

Մասնակիցներ՝ 1-ին դասարանի սովորողներ

  • Նամակներ հարսին և փեսային՝ բարեմաղթանքներ, օրհնանքներ, բացիկներ
  • Paint ծրագրով հարսանեկան նկարներ՝ հարս ու փեսա
  • Նամակներ հարսին և փեսային՝ բարեմաղթանքներ, օրհնանքներ, բացիկներ
  • Հարսանեկան ծիսական երգերի փաթեթ
  • Հարսանեկան ցուցահանդեսներ

Հարսանեկան բարեմաղթանքներ

Օրհնվեք, ձեր օջախը շեն մնա, ձեր մինը հազար դառնա:
Շեն մնաք, ծլեք, ծաղկեք, զորանաք:
Տաշտներդ լի հաց լինի,
Դըռներըդ միշտ բաց լինի:
Օրհնյալ լինեք, յոթը որդով սեղան նստեք:
Մի բարձի ծերանաք, մուրազներիդ հասնեք:
Հիվանդություն թող չլնի, ապրեք շատ ու շատ տարի:
Ոտքերդ քարին չդիպչի, երկար արև ձեզ:
Չոլը գնաք՝ կանաչ դառնա:
Աստծո աջը ձեր գլխից անպակաս լինի:
Ջրի նման երկար կյանք ունենաք, ուրախ օրով մեծանաք:
Օրհնյալ է Աստծո օրհնանքը, Աստծո խաչը միշտ ձեր վրա լինի:
Բախտավոր ապրեք, ձեր տան ծուխը չկտրվի:
Երկար արև լինեք, մազերդ չծռվի:
Սև օր չտեսնեք, հող ցանեք, ոսկի հնձեք:
Օրհնվի ձեր յոթը պորտը:
Ծաղկեք, ծլեք, ծիր-ծիրանի դառնաք:
Սեր ու միաբանություն ձեզ, Սիմեոն ծերունի դառնաք

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s