Posted in Առանց կարգի

Ճամփորդական պատումներ: Քրիստինե Թումասյան

Բարձունքի հաղթահարում. Լուսագյուղ-Թուխ Մանուկ

Սովորող Քրիստինե Թումասյանը պատմում է բարձունքի հաղթահարման, ինչպես նաև տպավորությունների մասին: