Ճամփորդական պատումներ: Քրիստինե Թումասյան

Ճամփորդական պատումներ: Քրիստինե Թումասյան

Բարձունքի հաղթահարում. Լուսագյուղ-Թուխ Մանուկ

Սովորող Քրիստինե Թումասյանը պատմում է բարձունքի հաղթահարման, ինչպես նաև տպավորությունների մասին:

 

 

Ճամփորդական պատումներ: Լիանա Մաղաքյան

Ճամփորդական պատումներ: Լիանա Մաղաքյան

Բարձունքի հաղթահարում. Լուսագյուղ-Թուխ Մանուկ

Սովորող Լիանա Մաղաքյանը պատմում է բարձունքի հաղթահարման, ինչպես նաև տպավորությունների մասին: